Kim jestem i co umiem

Urodziłem się i mieszkam w Toruniu.

W roku 1992 ukończyłem studia na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych uzyskując tytuł magistra inżyniera geodety. Już w czasie studiów podjąłem pracę w Instytucie Geodezji i Fotogrametrii. Zajmowałem się wówczas komputerową obróbką danych z pomiarów GPS. Tworzyłem również oprogramowanie narzędziowe wspomagające wstępne opracowanie danych oraz interpretację wyników (Pascal, C++, FORTRAN, Clipper).

Po zakończeniu studiów wróciłem do Torunia i toruńskiej geodezji pracując w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych, w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej oraz w Geoprojekcie cały czas wykorzystując komputery do opracowania danych pomiarowych. Najważniejsze prace z tego okresu:

  1. projekt i wdrożenie sieci komputerowej w ODGiK
  2. założenia systemu mapy numerycznej miasta Torunia (system MicroStation)
  3. opracowanie narzędzi wspomagających wprowadzanie danych pomiarowych na mapę (MicroStasion Basic)

Szukając nowych wyzwań zawodowych trafiłem do Banku Pocztowego na stanowisko administratora systemów informatycznych (FreeBSD, Linux, AIX, MS Windows 2000) a później do Logonetu. Przez 18 lat zajmowałem się głównie administracją systemami Linux ale nie zapomniałem o programowaniu. Tworzyłem niewielkie aplikacje narzędziowe w Perl-u i Pythonie, wykonywałem analizy powłamaniowe aplikacji internetowych, audyty kodu takich aplikacji oraz wspierałem programistów Logonetu w ich pracy.

Największym wyzwaniem była budowa środowiska KDE 4.3 w systemie opartym na RedHat-cie (hobbystyczny projekt Jazz Linux). Problemem była wymagana wersja Pythona (min. 2.5, w systemie obecna 2.4). Trzeba było cały system KDE przebudować na starszą wersję Pythona i udało się tego dokonać.

Teraz wróciłem do pracy typowo programistycznej. Zajmuję się, w głównej mierze aplikacjami tworzonymi w PHP oraz Ruby on Rails a doświadczenia administratorskie wykorzystuję do prowadzenia własnego serwera.